Inovácia

Podporujeme inovatívne myšlienky a zelené podnikanie

INVESTIČNÝ MANAGEMENT

Riadenie veľkých investičných projektov

DEVELOPING

Realizácia developerských projektov

Finančné služby


Zabezpečujeme financovanie špecifických požiadaviek spoločností vo fáze rastu a stabilizácie. V dnešnom globalizovanom prostredí podlieha každá spoločnosť silným konkurenčným tlakom, čo sa premieta do snahy o neustále zvyšovanie výkonnosť podniku, s čím bezprostredne súvisí aj otázka financovania týchto rozvojových aktivít.

Technológie


Benefitujte z využívania, nie z vlastníctva. Financovanie strojných zariadení, technológií pre energetický priemysel, IT riešení a technologických celkov je v súčasnosti preferovanou formou obstarávania investícií u mnohých spoločností. Okrem financovania zabezpečujeme aj import a dodávku technológií podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Nehnuteľnosti


Nehnuteľnosti predstavujú trvalú hodnotu tvoriacu pevný pilier každého investičného portfólia. Vyhľadávame príležitosti na realitnom trhu a investujeme tam, kde vidíme silný potenciál rozvoja. Zaujímame sa predovšetkým o projekty s jasnou stratégiou a pevným investičným horizontom. Dokážeme prenastaviť projekt tak, aby bol zaujímavý pre bankové financovanie.

Development


Vaša investícia na kľúč. Staňte sa súčasťou sveta moderných technológií. V rámci technologického developmentu investorom ponúkame komplexné služby od monitoringu aktuálnej legislatívy, cez akvizíciu pre obce a mestá, technologické zabezpečenie, financovanie, projektovú dokumentáciu až po celkovú koordináciu projektu.

Dokážeme nastaviť Váš projekt tak, aby bol zaujímavý pre bankové financovanie. Benefitujte z využívania, nie z vlastníctva.